Sezin Okulları ile Yedi Yıl

Sezin Okullarının başlattığı “Her Hafta Bir Lira” sosyal sorumluluk projesi yedinci yılını tamamladı. Her yıl birinci sınıf öğrencileri, harçlıklarından her hafta bir lira bağış yaparak “SHKD Hasdal Orman Barınağı”ndaki köpeklere destek veriyorlar. Her yıl, yeni birinci sınıflara sokak köpekleri ile ilgili sunum yapıyor ve bir önceki yılın birinci sınıflarının topladığı bağışı teslim alıyoruz.

Sezin Okulları yöneticilerine bu uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi için, öğrencilere de destekleri için teşekkür ediyoruz.

Seven Years with Sezin Primary School

We have completed the seventh year of the “One Lira Per Week” project with Sezin School. Every year the first grade students support SHKD Hasdal Forest Shelter by donating one lira from their pocket money for dogs. We visit Sezin School every year, giving the new first grade our education seminar on stray animals and receive the donation collected by the first grade of the year before.

We thank the managers of Sezin School for their perseverance to continue this social responsibility project and students for their support for dogs at the SHKD shelter.